ស៊ូដង់​ នៅតែស្ថិត​ក្នុង​សង្គ្រាម​លាក់​មុខ


19-Standalone
19-Standalone

ក្រុមបុរស​ស៊ូ​ដង់​ អបអរនៅលើ​រថយន្ត​ បន្ទាប់​ពី​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ស៊ូ​ដង់​(SAF) និង​ទាហាន​មក​ពី​កម្លាំង​គាំ​ទ្រ​រហ័ស(RSF) បាន​ដណ្តើម​កាន់​កាប់​ឡើង​វិញ​នូវ​តំបន់​ដាល​ដាកូ ចម្ងាយ​ប្រ​មាណ ២០ គ.ម. ភាគ​ឦសាន​​នៃ​រដ្ឋធានី​ Kadugli នៃ​រដ្ឋ​គ័រ​ដូហ្វាន​ខាង​ត្បូង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ។

ក្រុម​ឧទ្ទាមជន​ជាតិ​ភាគ​តិចបាន​និង​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​នឹង​កម្លាំង​រដ្ឋាភិ​បាល​របស់​ប្រ​ធានាធិបតី ​លោក​ អូ​ម៉ារ អាល់-បាសៀរ​ អស់ពេល​បីឆ្នាំនៅក្នុង​សង្គ្រាម​លាក់​មុខមួយ​ ដែលអ.ស.ប. និ​យាយថា បាន​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​មនុស្ស​ជាង​១​លាន​នាក់៕ AFP

ព័ត៌មានថ្មីៗ