កម្ពុជា​គ្មាន​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ ១៩ ​គ្មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ ​និង​ក៏គ្មាន​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​នេះ​ដែរ​

Content image - Phnom Penh Post

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ថា ​មិនមាន​ការរកឃើញ​អ្នកឆ្ល​ងវីរុស​កូវីដ ១៩ ​មិន​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​បន្ថែម​និង​ក៏មិនមាន​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ​មេរោគ​កូវីដ ១៩​នេះដែរ។

យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៣ ​ខែឧសភា​នេះ​បានបញ្ជាក់​ថា ​ក្រសួង​មិនមាន​ការរកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ ១៩​ ថ្មី​ឡើយ​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ​មកដល់​ពេលនេះ​ កម្ពុជា​មិនមាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ ១៩​ រយៈ​ពេល​ ១៦ ថ្ងៃ​ហើយ។

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ​ថ្ងៃ​ទី ២៣​ ខែ ឧសភា ​ឆ្នាំ ២០២២ ​កម្ពុជា​មាន​អ្នកឆ្លង​វីរុស​កូវីដ១៩​សរុប​ទូទាំង​ប្រទេស​ចំនួន​ ១៣៦ ២៦២ នាក់ ​អ្នកជា​សះស្បើយ ​សរុប​ចំនួន​ ១៣៣ ២០១​ នាក់ ​និង​អ្នកស្លាប់​មាន​ចំនួន ​៣ ០៥៦ នាក់៕​​​​​​

ព័ត៌មានថ្មីៗ