បទសម្ភាសន៍ផ្តាច់មុខរបស់កាសែតភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ាឡេស៊ី Mahathir Moharmad


លោក Mahathir ថ្លែង​ថា៖ «កុំ​ខ្ចី​បំណុល​ច្រើន​ជាង​អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច​សង​បាន​។ វា​សំខាន់​ណាស់​។ កុំ​ចំណាយ​ច្រើន​ជាង​អ្វី​ដែល​អ្នក​មាន​ហើយ ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ខ្ចី​លុយ សូម​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​អាច​សង​កម្ចី​វិញ​បាន​​»។

លោក​បន្ថែម​ថា «នៅ​ពេល​អ្នក​ជំពាក់​បំណុល​ប្រទេស​ដទៃៗ អ្នក​លែង​ឯករាជ្យ​ទៀត​ហើយ​។ ដូច្នេះ​សូម​ឲ្យ​តម្លៃ​ចំពោះ​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​»។

បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​កិច្ច​សម្ភាសន៍ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ម៉ាឡេស៊ី Mahathir Moharmad បាន​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ «the Post Malaysia Friendship Club» ដែល​ជា​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​របស់​កាសែត​ភ្នំពេញ ​ប៉ុស្តិ៍ និង​ស្ថានទូត​ម៉ាឡេស៊ី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។