រដ្ឋាភិបាល​ស្នើ​កាត់​ផ្ទៃដី​ជាង​ ៣០០ ​ហិកតាពី​ខេត្ត​កណ្តាល​ ឱ្យ​ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ


រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្នើ​កែសម្រួល​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល​រវាង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល ដោយ​កាត់​ផ្ទៃដី​ទំហំ​ជាង ៣០០ ​ហិកតា​ចេញ​ពី​ក្រុង​តាខ្មៅ ឱ្យ​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ខណ្ឌ​ដង្កោ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ប្លង់មេ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង​រណប​ថ្មី​។

អត្ថបទ៖ https://bit.ly/35zNmje