អំពើ​អាបធ្មប់​ ៤៩ ​ករណី ​មាន​ ៣៥ ពាក់ព័ន្ធ​ការសម្លាប់​​ និង ១៤ ​ទៀត​ប៉ង​សម្លាប់


ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​កើតចេញ​ពី​ការចោទប្រកាន់​ថា ចេះ​អំពើ​អាប​ធ្មប់​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែ​វា​នៅតែ​ជា​ក្ដីកង្វល់​នៅ​តំបន់​ដាច់ស្រយាល​។

ក្នុង​របាយការណ៍​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពី​ខែ​កក្កដា​កន្លង​ទៅ OHCHR បាន​សរសេរ​ថា​៖ «​ចន្លោះ​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១២ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៨ OHCHR បាន​កត់ត្រា​ករណី​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អំពើ​អាបធ្មប់​ចំនួន ៤៩ ​ករណី​ ដែល​ក្នុងនោះ ៣៥ ​ករណី​ មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសម្លាប់ ហើយ​ ១៤ ​ករណី​ទៀត​ ជា​ករណី​ប៉ុនប៉ង​ឃាតកម្ម ឬ​ការ​បៀតបៀន​»​។

អត្ថបទ៖ https://bit.ly/2lHEcxG