ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia បង្ហាញពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ និង​គ្រឿងយន្ត​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​កម្ពុជា​នៅក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម

ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia បង្ហាញពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ និង​គ្រឿងយន្ត​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​កម្ពុជា​នៅក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម

របាយការណ៍​ពិសេស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ ឧសភា ២០១៥ | ១៤:០៧

អ្នកយកព័ត៌មាន: Phnom Penh Post

គ្រឿងយន្ត​ធុន​ធ្ងន់​ស្លាក​យីហោ JCB នាំចូល​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia។ រូបថត សហការី

អ្នក​គ្រប់គ្រង​​​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ដែល​ជា​អ្នក​ចែកចាយ​ផ្លូវការ​នូវ​ឧបករណ៍​កសិកម្ម​ដ៏ធំ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​​នោះ​រួម​ទាំង​គ្រឿងយន្ត​​ស្លាក​យីហោ John Deere។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com