Publication date 04 July 2022 | 16:30 | ICT

ភ្នំពេញៈ អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​គណ​នេយ្យ​មកពី​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ លោក ​Casey Barnett បាន​ឱ្យ​តម្លៃ​សំខាន់​លើ​បទ​ពិសោធ​ដែល​បាន​ពីការ​លេង​កីឡា ​ដោយលោកអះអាង​ថា ​រាល់​ឧបសគ្គ សម្ពាធ ភាព​ឈឺ​ចាប់និងភាព​អំណត់​អត់​ធន់​ ដែល​កើត​មាន​នៅ​

ព័ត៌មានច្រើនទៀត