ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ អ៊ិន​សួ​រេ​ន​លី ហួរ លី​ស៊ី​ង និង​ លី ហួរ វេរ​លុយ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី «​អបអរសាទរ​ខួប ៣ ​ឆ្នាំ លេខ​ពិសេស​ផ្ទាល់ខ្លួន​»

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ អ៊ិន​សួ​រេ​ន​លី ហួរ លី​ស៊ី​ង និង​ លី ហួរ វេរ​លុយ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី «​អបអរសាទរ​ខួប ៣ ​ឆ្នាំ លេខ​ពិសេស​ផ្ទាល់ខ្លួន​»

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១០ មីនា ២០២៣ | ១៤:២៩

ចែករំលែក