ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​អាហារ​ដ៏​ឈ្ងុយ​ឆ្ងាញ់​របស់ CP Cambodia ធ្វើ​ឱ្យ​កម្មវិធី​ជប់​លៀង​ខួប​លើក​ទី​១៤ ​ឆ្នាំ​ របស់​កាសែត​ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ជា​ខេមរភាសា​កាន់​តែ​ពិសេស

ការ​ឧបត្ថម្ភ​អាហារ​ដ៏​ឈ្ងុយ​ឆ្ងាញ់​របស់ CP Cambodia ធ្វើ​ឱ្យ​កម្មវិធី​ជប់​លៀង​ខួប​លើក​ទី​១៤ ​ឆ្នាំ​ របស់​កាសែត​ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ជា​ខេមរភាសា​កាន់​តែ​ពិសេស

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ កញ្ញា ២០២៣ | ១៦:០៦

ចែករំលែក