ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អបអរសាទរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​១០ នៃ​ការបង្កើត​ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុ​ជា ក​.​អ​

អបអរសាទរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​១០ នៃ​ការបង្កើត​ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុ​ជា ក​.​អ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ កញ្ញា ២០២៣ | ១៦:២០

ចែករំលែក