ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អបអរសាទរ​ខួប ១៣ ឆ្នាំ​របស់​រោង​ភាពយន្ត លេជេន ២០១១-២០២៤

អបអរសាទរ​ខួប ១៣ ឆ្នាំ​របស់​រោង​ភាពយន្ត លេជេន ២០១១-២០២៤

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កក្កដា ២០២៤ | ១៥:៥១

ចែករំលែក