ម៉ូណាកូ៖ កុមារ​​ ៣​​ ភាគ​ ៤ ​បាន​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការរំលោភបំពាន​ក្នុង​កីឡា ហើយ​ក្មេងប្រុស​ទំនងជា​ក្លាយជា​ជនរងគ្រោះ​ជាង​ក្មេងស្រី។ នេះ​​បើ​យោង​តាម​ការសិក្សា​លើ​បុគ្គល​ជាង ១ម៉ឺន​នាក់​​នៅក្នុង​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​ចំនួន​ ៦ ក្នុងការ​ស្រាវជ្រាវ​​​ដែល​បានចេញ​ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។

ទម្រង់​នៃ​ការរំលោភបំពាន​ទូទៅ​បំផុត​ ដែល​កុមារ​ទទួលរង​ការចូលរួម​ក្នុង​កីឡា​នៅក្រៅ​សាលា ​គឺ​ផ្លូវចិត្ត រាប់​ចាប់ពី​កង្វះ​​ការសរសើរ​លើកទឹកចិត្ត រហូត​ដល់​ការធ្វើឱ្យ​អាម៉ាស់មុខ។

ជិត ២ភាគ៣ នៃ​អ្នក​ដែល​បាន​ស្ទង់​មតិ​ចំពោះ​ការរំលោភបំពាន​លើ​កុមារ​ក្នុង​កីឡា៖ ការសិក្សា​ស្ថិតិ​អឺរ៉ុប (CASES) បាន​និយាយថា ពួកគេ​បាន​ទទួលរង​ការរំលោភបំពាន​ផ្លូវចិត្ត ខណៈដែល ៤៤​ភាគរយ​បាន​ជួបប្រទះ​អំពើហិង្សា​លើ​រាងកាយ។


អ្នកដឹកនាំ​របាយការណ៍​នេះ គឺ​សាស្ត្រាចារ្យ ម៉ៃក៍ ហារទីល នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Edge Hill ក្នុងប្រទេស​អង់គ្លេស បាន​និយាយថា ការរកឃើញ​នេះ​បង្ហាញថា អ្នក​ដែល​គ្រប់គ្រង​កីឡា​នៅ​អឺរ៉ុប​បានធ្វើកិច្ចការ «តិចតួច​ពេក» ដើម្បី​ការពារ​កុមារ​ក្នុង​កីឡា ហើយ​ពួកគេ​ត្រូវតែ​ធ្វើរឿង​វិជ្ជមាន «ច្រើនជាង​ការផលិត​គោលនយោបាយ»។


លោក ហារទីល បាន​និយាយថា៖ «ការរកឃើញ​របស់​យើង​ច្បាស់​ជាមាន​ការព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង។ យើង​បាន​ឃើញ​ករណី​ជាច្រើន​នៃ​ការរំលោភបំពាន​លើ​កុមារ​ក្នុង​កីឡា​ក្នុង​រយៈពេលថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែ​ការស្រាវជ្រាវ​នេះ​ជួយ​យើង​ឱ្យ​យល់​អំពី​ទំហំ​នៃ​បញ្ហា​កាន់តែច្បាស់»។


ការសិក្សា​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​សាកលវិទ្យាល័យ Edge Hill និង​សាកលវិទ្យាល័យ Wuppertal ក្នុងប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ បាន​សាកសួរ​បុគ្គល​ដែលមាន​អាយុ​ចន្លោះ​ពី ១៨ ទៅ ៣០ឆ្នាំ ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កីឡា​នៅពេល​ពួកគេ​មាន​អាយុ​ក្រោម ១៨ឆ្នាំ៕ AFP


​ការចូលរួម​ក្នុង​កីឡា​នៅក្រៅ​សាលា ​គឺ​ផ្លូវចិត្ត រាប់​ចាប់ពី​កង្វះ​​ការសរសើរ​លើកទឹកចិត្ត រហូត​ដល់​ការធ្វើឱ្យ​អាម៉ាស់មុខ។