កម្ពុជា​មិន​មាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​ថ្មី​ទេ ​ខណៈ​អ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ ​និង​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី​ក៏​គ្មាន​ដូច​គ្នា

Content image - Phnom Penh Post

ភ្នំពេញៈ​ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​កម្ពុជា​បានប្រកាស​ថា ​​មិន​មាន​ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ​ ១៩​ និងមិន​មាន​ករណី​ជា​សះ​ស្បើយ​ ព្រមទាំង​មិន​មាន​ករណី​ស្លាប់​ថ្មីទេ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ។ ​

​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២០ ខែមីនា ​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ សរុប​មាន​ចំនួន​ ១៣៨ ៧២១នាក់​ ចំណែក​ករណី​ជា​សះ​ស្បើយ​សរុប ១៣៥ ៦៦៤​នាក់ និងករណី​ស្លាប់​សរុប ៣ ០៥៦​នាក់។ រីឯ​ករណី​នាំចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​សរុប​មាន​ចំនួន ២១ ២៤៤នាក់ និង​ករណី​អូ​មី​ក្រុង​ឆ្លង​ក្នុង​សហ​គមន៍​មាន ១៦ ៨៩៣នាក់​៕


ព័ត៌មានថ្មីៗ