ភ្នំពេញៈកម្ពុជា និងវៀតណាម នាថ្ងៃ​ទី២៦ ខែឧសភា បានបន្ត​ចុះហត្ថលេខា​លើអនុស្សរណៈ​យោគយល់គ្នា (MoU) ក្នុង​វិស័យ​អធិការកិច្ច​រវាង​ប្រទេស​ទាំង ២ នៅទីស្តី​ការអធិការកិច្ច​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម។


លោកស្រី ម៉ែន សំអន ឧប​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធ​សភា និង​អធិការកិច្ច​កម្ពុជា និងលោក ឌ័ន ហុងហ្វុង (Doan Hong Phong) សមាជិក​មជ្ឈឹម​បក្ស អគ្គ​អធិការ ​នៃអធិការកិច្ច​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម បានចុះ​ហត្ថលេខា​លើ MoU នេះ។

ហ្វេសប៊ុក​លោកស្រី ម៉ែន សំអន បញ្ជាក់​ថា មន្រ្តី​រាជការ​ចំនួន ២៥៣ នាក់ របស់​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច ទទួល​បានការ​បណ្តុះបណ្តាល​លើ​ជំនាញ​អធិការកិច្ច​ចំនួន ២ វគ្គ​ពី ១ ខែ​ដល់ ៦ ខែ​នៅប្រទេស​វៀតណាម​ពី​ឆ្នាំ២០០៦ ដល់​ឆ្នាំ២០១៨។


នៅក្នុង​ពិធី​ចុះ MoU នេះ លោកស្រី​បានលើកឡើង​អំពី​ប្រវត្ដិ​សហប្រតិបត្ដិការ​រវាង​ស្ថាប័ន អធិការកិច្ច នៃ​ប្រទេស​ទាំង ២ កម្ពុជា-វៀតណាម ដោយ​ស្ថាប័ន​អធិការកិច្ច ​នៃប្រទេស​ទាំង ២ បាន​ចុះ MoU លើ​វិស័យ​អធិការកិច្ច​លើក​ទី១ ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៥ លើក​ទី២ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១២ លើក​ទី៣ នៅ​ឆ្នាំ២០១៦ ចំណែក លើក​ទី៤ គឺ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ។

ហ្វេសប៊ុក​បញ្ជាក់​ថា ការចុះ MoU រវាង​ប្រទេស​ទាំង ២ នេះ​បានធ្វើ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​អធិការកិច្ច នៃ​ប្រទេស​ទាំង ២ បានដក​បទ​ពិសោធន៍​ពីគ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក លើការងារ​អធិការកិច្ច ការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​តវ៉ា បណ្ដឹង​បរិហារ និង ការបង្ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ពុករលួយ ការរំលោភ​ដោយអំណាច និងបាតុភាព​អសកម្ម នៃ​អំណាច​សាធារណៈ។


លោកស្រី ម៉ែន សំអន បានដឹកនាំ​គណៈ​ប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​របស់​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា ទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅប្រទេស​វៀតណាម​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​ និង​បន្ត​ចុះ MoU លើកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុងវិស័យ​អធិការកិច្ច រវាង​ស្ថាប័ន​ទាំង ២ នេះ ពីថ្ងៃ​ទី២៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែឧសភា៕