ក្នុង​អាជីព​មេធាវី​របស់​ខ្ញុំ​ ខ្ញុំ​ដាក់​ប្រយោជន៍​យុត្តិធម៌​ជា​ចម្បង


ភ្នំពេញ: កត្តា​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​បាន​នាំ​បុរស​មាឌ​ស្តើង​សម្តី​មុត​រូប​នេះ​ឲ្យ​មក​ធ្វើ​ជា​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ប្រមាណ​ ១០ ​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ ខណៈ​ដែល​មេធាវី​ឯទៀតៗ​មិន​បាន​មក​ធ្វើ​ជា​មេធាវី​ឲ្យ​បក្សប្រឆាំង ឬ​ក៏​ពួកគេ​មិន​ហ៊ាន​នោះ តើ​ជា​និស្ស័យ​ ឬ​ក៏​ជា​ទស្សនៈ​ត្រូវ​គ្នា​ដូច​ការ​អះអាង​របស់​លោក​មេធាវី​ ជូង ជូងី ឬ​យ៉ាង​ណា​?