មជ្ឈមណ្ឌល​ហ្វឹកហ្វឺន​អាវុធហត្ថ​ភ្នំ​ជំរាយ​ខ្នាត​អន្តរជាតិ កំពុង​សង់​លើ​ផ្ទៃដី​ទំហំ ៥ ​ពាន់​ហិកតា


មជ្ឈមណ្ឌល​ហ្វឹកហ្វឺន​កងរាជ​អាវុធហត្ថ​ភ្នំ​ជំរាយ ខ្នាត​អន្តរជាតិ ដែល​កំពុង​សាងសង់​លើ​ផ្ទៃដី​ទំហំ​ ៥ ​ពាន់​ហិកតា​ ក្នុង​ស្រុក​សាមគ្គី​មានជ័យ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង គឺជា​ទីលាន​ដ៏សំខាន់​មួយ​ដែល​នឹង​ចូលរួម​ក្នុងការ​ពង្រឹង​វិស័យ​ការពារជាតិ​តាមរយៈ ការពង្រឹង​សមត្ថភាព​កងទ័ព​។

អត្ថបទ៖ https://bit.ly/35Jcfcf