ប្រជាជនស៊ីរីដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំង រងការប៉ះពាល់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន


នៅមុនសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើម តម្លៃអាហារនៅជុំវិញពិភពលោកឡើងថ្លៃរួចហើយ។ ក្រោយសង្រ្គាមផ្ទុះឡើង តម្លៃនោះក៏កើនឡើងបន្ថែមទៀត ដែលប៉ះពាល់កាន់តែអាក្រក់ទៅៗលើប្រជាជនស៊ីរីរាប់លាននាក់ ដែលត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួន ដោយសារតែសង្រ្គាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលជាង ១ ទសវត្សរ៍។