ក្រសួងកសិកម្មៈ ផលនេសាទត្រីនារដូវនេះមានការកើនឡើង ៤០% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានឱ្យដឹងថា ក្នុងរដូវប្រមូលត្រីប្រហុកនៅចុងឆ្នាំ ២០២២ និងដើមឆ្នាំ ២០២៣ នេះមានការកើនឡើង ៤០ ភាគរយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលកំណើននេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីជលផល និងកងកម្លាំងចម្រុះដែលបានទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងរដូវត្រីពង។