| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មីយ៉ាន់ម៉ា​៖ ​របប​​យោធា​​​នឹង​​ដោះ​លែង​​អ្នក​ទោស​​ជាង​ ៧ ​០០០ ​នាក់ ក្នុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៤:១៧

ចែករំលែក