| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កីឡាការិនី ស្រួ​ង ភា​វី កំពុង​ស្វះ​ស្វែងរក​កុមារ​កម្ពុជា កើត​ជំងឺ​បេះដូង​ចំហ ដើម្បី​យកទៅ​ព្យាបាលនៅ​កូរ៉េ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៥:១៥

ចែករំលែក